Att leda med emotionell

intelligens

Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef

och är en kompetens som kan tränas och utvecklas. Ledarskap är en profession

i sig.

Idag pratar många om svårigheten att leda och motivera alla, samt att på samma gång ha verksamhetens bästa för ögonen. En skicklig ledare har också förmåga att anpassa ledarskapet till rådande situationer. Det gäller inte bara medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetens utan också yttre krav. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på att du utgår ifrån dina egna förutsättningar och utarbetar ett förhållningssätt som passar just dig!

Tre F

Stora Åvägen 21 Tel:   0703 490665 436 34 ASKIM Mail:  pia@tref.se http://www.tref.se