FÖRÄNDRING  FÖRBÄTTRING  FRAMGÅNG
Tre F Tel: 0703-490665 Stora Åvägen 21 Mail: pia@tref.se 436 34 ASKIM
Ledningsgruppsutveckling
Mindfulness och medkänsla på arbetsplatsen
Medarbetarutveckling
Att leda med emotionell intelligens
Inspirationsföreläsningar
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Chefsstöd
Detta gör vi;