Ledningsgruppsutveckling

Mindfulness och medkänsla på

arbetsplatsen

Medarbetarutveckling

Att leda med emotionell intelligens

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Coaching och chefsstöd

Förhandling

Inspirationsföreläsningar

Detta gör vi

Tre F

Stora Åvägen 21 Tel:   0703 490665 436 34 ASKIM Mail:  pia@tref.se http://www.tref.se