Pia Björnbäck, Seniorkonsult   har en gedigen bakgrund från bl.a. SAS och Lufthansa, spelat allsvensk Basketboll. Har mer än 15 års erfarenhet inom ledarskapsutveckling såväl som konflikthantering mm. Arbetar på såväl  lednings-, grupp- som individnivå.  Pia arbetar med att driva utvecklingsprocesser i företagen. Arbetssättet innefattar framförallt mjuka värden, dvs att skapa insikt och förståelse hos  deltagarna samt hur man omsätter detta i praktiken. Först då sker en förändring som leder till förbättring och framgång!  De egenskaper som Pia har är bl.a. lyhördhet, empati, tydlighet, samarbete samt att se och lösa problem. Utbildningar: Civilekonom, Cert. DDI  Konsult, Cert. IPU Handledare, Cert. Imago Relationscoach, Dipl. Psykosyntes Terapeut, Cert. Handledare i Psyko-socialt arbetssätt och  Cert.Mindfulness Instruktör. 

Tre F

Stora Åvägen 21 Tel:   0703 490665 436 34 ASKIM Mail:  pia@tref.se http://www.tref.se
Tommy Sahlsten, Seniorkonsult   är utbildad civilekonom, MBA examen och ingenjör. Varit verksam som VD och haft flera styrelse- uppdrag. Har lång och bred erfarenhet från olika branscher såsom flygvapnet, rederinäringen, varvsindistrin, handelsverksamhet, försäkringsbranschensamt inom hotell och restaurang. Har mångårig erfarenhet av att arbeta med analyser, startegier och förhandlingar.Utmärkande egeneskaper är analytisk, helhetsyn, strukturerad och resultatinriktad samt lätt att samarbeta med.