Ledningsgruppsutveckling

Att öka effektiviteten i ledningsgruppen, att skapa större dynamik  och utveckla ledningsgruppens arbete samt att utveckla förmågan att ta tillvara varandras styrkor och erfarenheter är några de framgångsfaktorer som vi arbetar med då vi utvecklar ledningsgrupper. Målet är alltid att individerna i gruppen ska stärkas under processen. Vi har tillsammans med MMD Tools utvecklat ett teamspel “Hur skulle du säga?”   ”Spelet som skapar diskussion, reflektion & samsyn” Spelet kan användas av alla typer av team som är sammansatta med ett gemensamt uppdrag för att skapa ett resultat. Deltagarna tränar på att utveckla sin förmåga i att ge och få feedback vilket är lärorikt. Tävlingsmomentet gör att nivån på diskussionen höjs flera klasser och utvecklar på så sätt gruppen. Hur skulle du säga? Teamspelet kan ingå i utbildningen eller som ett komplement till andra utbildningar. Det är också perfekt att ta fram på en utvecklingsdag eller konferens där man vill utvecklas tillsammans i rollerna.

Tre F

Stora Åvägen 21 Tel:   0703 490665 436 34 ASKIM Mail:  pia@tref.se http://www.tref.se