Medarbetarutveckling

Engagerade medarbetare skapar resultat! Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas och gå framåt, bli mer tydlig både mot dig själv och andra. Träna på att sätta upp mål och uppnå dem! Du får insikter och kunskaper om hur du kan utveckla dina inneboende resurser som l igger till grund för din personliga kompetensutveckling. Dessutom får du också viktiga verktyg för att utveckla en bättre relation till dig själv och andra. För gruppen/avdelningen/företget innebär utbildningen en höjning av kompetensen kring utveckling, arbetsglädje och samverkan. Resultatet blir ett välfungerade team där medarbetarna kommer till sin rätt. Kursens syfte - Ge viktiga redskap för personlig kompetensutveckling och    eget ansvar - Ökade insikter om hur relationer påverkar resultat och resurser - Skapa motivation, engagemang, och handlingskraft
  “Kunden kommer inte först, det    gör personalen. Om du tar hand    om din personal, kommer de att    ta hand om dina kunder”    Richard Branson

Tre F

Stora Åvägen 21 Tel:   0703 490665 436 34 ASKIM Mail:  pia@tref.se http://www.tref.se