Våra verktyg 

Vi arbetar framgångsrikt med verktyg från bl.a. IPU för att tydliggöra och konkretisera 

skillnader i kommunikationssätt.

Vi skapar insikter och övar på att kommunicera på ett annat sätt. Dessa dagar tillhör alltid de

mest uppskattade i våra utbildningar.

IPU profilhjul är ett pedagogiskt verktyg för att förstå våra olika beteenden. Vilken ledarstil

har du?

Med hjälp av våra verktyg gör vi det svåra enkelt!

IPU Profilanalys

IPU-Profilanalys identifierar beteende i olika sammahang och under olika förutsättningar. Alla profiler

har sina särskilda beteendestilar och därmed styrkor och svagheter. Genom att bättre förstå sitt eget

och andras beteende ökar förståelsen och därmed möjligheten att samarbeta effektivt.

IPU Drivkraftsanalys

IPU-Drivkraftsanalys visar våra passioner och vad som motiverar oss. Det förklarar varför vi en-

gagerar oss i olika frågor och vad som är viktigt för oss.

Drivkraftsanalysen görs med fördel tillsammans med Profilanalysen eftersom den analysen beskriver

hur vi beter oss och Drivkraftsanalysen beskriver varför. Det blir en bättre helhetsbild. 

IPU EQ

De senaste inom forskningen är nästa fördjupande analys, IPU-EQ, som mäter den emotionella

intelligensen.

”Emotionell intelligens är vår förmåga att känna igen och förstå våra egna och andras känslor, att mo-

tivera oss själva och hantera känslor – hos oss själva och därmed andra.” Det handlar om just kombina-

tionen av logik och känsla. EQ mäter och visar på styrkan hos vår emotionella intelligens.   

Mindfulness

Mindfulness hjälper dig att fokusera och hantera den tidspress och de höga krav som ställs på dig

som ledare och som medarbetare. Du lär dig att vara lugn och stabil även vid svåra påfrestningar.

Din förmåga att lyssna ökar, liksom att vara öppen för andras åsikter än dina egna.

Pia är utbildad Mindfulnessinstruktör hos Dr Ola Schenström, Mindfulnesscenter. Han räknas som

en av Sveriges ledande experter på Mindfulness.

Tre F

Stora Åvägen 21 Tel:   0703 490665 436 34 ASKIM Mail:  pia@tref.se http://www.tref.se